במהות הדברים, חשוב להבין "הלוואות לא לוקחים הלוואות מתכננים" באופן עקרוני כל הלוואה שלוקחים עומדת להכביד על התזרים השוטף בגלל ההחזר החודשי הנוגס בתקציב השוטף. לכן חשוב לתכנן את ההחזר של ההלוואה כדי שלא לפגוע ברמת החיים ו/או בתקציבים השוטפים.

הלוואות במהותם כמו חסכונות מתחלקים לשלשה תקופות עיקריות – קצרה 1-3 שנים בינונית 2-6 שנים ארוכה 6 ואילך שנים עד 30 שנים.  לא לוקחים הלוואות אלא בתכנון מראש!!!

במסגרת תהליך "המסלול להצלחה פיננסית" וכהליך עצמאי ניתן לבצע תהליך אפיון של ההלוואות, נבחן את תנאי ההלוואות שנלקחו.

הסכום המקורי שנילקח, איזו מטרה הוא שירת כשנלקח?

תנאי ההלוואה – הריביות שנתנו ומהוות את תנאי ההלוואה.

יתרת סכום שנותר כדי לסיים את ההלוואה.

תקופת ההלוואה מועד ביצוע ההלוואה ומועד סיום ההלוואה המדויקים.

קנסות לסיום מוקדם של ההלוואה אם יש או אין?

כשלוקחים הלוואות צריך לתכנן את ההחזר במטרה לשלם ככל האפשר פחות את הוצאות ההלוואה, כך למשל ניתן באמצעות כלים פיננסים להקטין הלוואות משכנתא במקום 20-30 שנים לתקופה של 7-10 שנים, האם זה נכון או כדאי, תשובה לגופו של עניין אך בוודאי אפשרי.

בעיקרון בכל ההלוואות כדאי לבצע בדיקות תקופתיות כדי לשפר את תנאי ההלוואה בריבית או בתקופה או בתנאים כלליים.

הלוואות משכנתא חדשות לצורך רכישת נכס ניתן לקחת עפ"י תנאי הרגולציה של בנק ישראל, כמו כן באמצאות חברות פרטיות, יש בהם חברות עם ריביות לא רעות בכלל לתקופות ארוכות במיוחד, זה תלוי לרוב בפרופיל פיננסי בנקאי האישי של הלווה.