ניהול כלכלת המשפחה

תחום כלכלת משפחה הינו חלק מקשת נושאים המרכיבים את התכנון הפיננסי הכולל של המשפחה או הפרט, פרק זה בא להסדיר מגוון סוגיות עמן מתמודדת כיום כל משפחה ממוצעת במדינת ישראל, מדובר בדילמות כלכליות שונות המלוות את בני המשפחה כל הזמן, החל מניהול כספים שוטף, בניה וניהול תזרים הוצאות הכנסות במטרה לשמור על איזון תקציבים בהתנהלות, דרך קבלת החלטות וסדר עדיפות בנוגע ללקיחת הלוואה, התמודדות עם הלוואות קיימות, התייחסות לחיסכון, או ניהול השקעות, החלטות נוספות כדי להגיע ליעדים ומטרות כמו חופשות קניית דירה, החלפת רכב, רכישת נכסים, הגדלת הקצבה לפנסיה ועוד…

''המסלול להצלחה פיננסית''

מסלול להצלחה פיננסית פרוס על פני 5 חודשים, כולל 6 שלבים להצלחת הלקוח וכולל את הנושאים הבאים:

  1. שיקוף תמונה מדויקת של הלקוח בכניסתו לתהליך, בחינה של נקודות שזקוקות לחיזוק ולמידה. 
  2. שינוי הרגלים – הדרכה והכוונה לשינוי הרגלי צריכה והתייחסות לכסף, לדרך הוצאת הכספים,
  3. טיפול בהלוואות –  תהליך לשיפור תנאי הלוואות קימות, התאמה ככל האפשר ליכולות הלקוח. כל סוגי ההלוואות, הלוואת משכנתא, הלוואות פנסיוניות, הלוואות רגילות, התחייבויות שונות.
  4. קביעת תקציבים – לאיזון חשבונות, התייחסות לסדר עדיפות ברכישות השוטפות, הבחנה בין סוגי ההוצאות ועשית סדר בהם.
  5. קביעת יעדים ומטרות – המטרה להגיע למטרות תוך זמן מבוקר שיענה לצרכי המשפחה.
  6. שלב של בקרות – ליווי יומיומי ובהמשך התנהלות טכנולוגית תומכת המאפשרת ידיעת תקציבים בזמן אמת.

בתוך תהליך "המסלול להצלחה פיננסית" מתבצעים פעילויות נוספות שמגדירות ומסבירות כדי לייעל את הסוגים השונים והרכב הנכסים של הלקוח.

תכנון כלכלת המשפחה

כלכלת המשפחה הינו מודל כלכלי לפיו מנוהל התא המשפחתי כולו בחיי היום יום. על אף שמדובר בתחום קריטי בעל רלוונטיות והשלכות עכשוויות ועתידיות של המשפחה כולה, זהו תחום  שאינו נושא נלמד במערכת החינוך, כך שברוב המכריע של המקרים, בני הזוג אינם מנהלים את מציאות חייהם הפיננסית על סמך ידע קודם, אלא ע"י ידע הנאסף תוך כדי התנהלות החיים והרגלים שספגו מהבית, מה שמוביל בהרבה מקרים להתנהלות שגויה, לפיה סך ההוצאות עולה על ההכנסות השוטפות והימצאות במצב של מינוס תמידי.

לפיכך, מומלץ לכל משפחה לפנות לקבלת ייעוץ בנושא התנהלות כלכלת משפחה בברקאי פתרונות פיננסים חכמים בע"מ, משרד המתמחה במתן שירותים פיננסיים שיספקו לכם פתרונות בהתאמה לצרכים הכלכליים הספציפיים של המשפחה ויעזרו לכם להחזיר את השליטה בניהול חייכם הכלכליים.

חשיבות קבלת ייעוץ חיצוני

על מנת לקבל מענה מקצועי יש לבצע ניתוח יסודי ומעמיק של המצב הכלכלי הנוכחי לרבות איסוף נתונים ומידע עדכני, במסגרת בחינת ההתנהלות הכלכלית בוחנים את מאזן ההוצאות מול ההכנסות, דרכי ההתנהגות הכלכלית, סדרי התנהלות ודרך קבלת החלטות, התחייבויות קודמות, נכסים והערכה עתידית של החסכונות והחסכונות הפנסיוניים, מבנה תיק הביטוח בנושאים שונים, זאת תוך התאמה אישית ותקציב לצרכי בני המשפחה בטווח הקרוב ובראיה לעתיד. קבלת ייעוץ חיצוני הוא תהליך הכרחי וחשוב, המצריך השקעה של זמן ומשאבים על מנת להצליח להתנהל בצורה כלכלית טובה ולבצע את השינויים הדרושים במסגרת כלכלת המשפחה.